Over Combibrug

De Combibrug heeft de drive, met positieve impact een verandering in de samenleving te creëren!

Algemeen

We gaan verder met maatschappelijk ondernemen en spelen in op de huidige behoefte. Wat willen we en wat kunnen we. Jeugd, ouderen, vluchtelingen, kwetsbare doelgroepen iedereen past in onze maatschappij. De Combibrug helpt hierbij.

Vitaliteit voor iedereen, zingeving, een passend plekje op school of club/vereniging, aansluiting vinden in de maatschappij zijn onderwerpen en projecten die bij ons passen en waar wij zoveel mogelijk mensen , jong en oud mee willen bereiken

Wat willen we bereiken?

Gestart in 2012 met de buurtsportcoach taak binnen de gemeente Teylingen. Verenigingen, scholen en inwoners verbinden was het doel. Nu, ruim 10 jaar verder is de Combibrug niet meer weg te denken binnen Teylingen en ver daarbuiten.

Naast het buurtsportcoach project zijn onze CombiCoaches actief op scholen, in de kinderopvang, de ouderenzorg, het vluchtelingenwerk en betrokken bij diverse vitaliteitsprojecten. We zijn er voor de kwetsbare doelgroepen. Naast onze professionals zetten we ervaringsdeskundigen in om het zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Wij werken bij veel projecten ook met vrijwilligers.

Doelen:

 • Vitaliteit voor jong en oud. Door onze projecten rondom vitaliteit uit te breiden werkt de Combibrug mee aan een gezonder en vitaler Nederland. Niet alleen beweging, maar ook voeding en mentale gezondheid zijn een belangrijke pijler. Door samen te werken met verschillende gemeenten, het onderwijs, de ouderenzorg, met ondernemers en initiatiefnemers is het bereik groot. Wij denken dat onze verbindende en organisatorische skills nog ver buiten de Bollenstreek gewenst zijn. Een vitaal Zuid Holland is ons doel voor de aankomende 5 jaar.
 • Kinderen op de vlucht. De AMV (alleen reizende minderjarige vreemdelingen) locaties in Nederland zijn groeiende. Door de ervaring die wij hebben opgedaan in de noodlocatie AMV Sassenheim en huidige locaties Papendrecht en Wassenaar kunnen we zeggen dat de Combibrug in samenwerking met COA het verschil kan maken voor deze jongens en meiden. Door onze methodiek verder te ontwikkelen en direct in te zetten bij aanvang van een nieuwe locatie kunnen we heel veel jongeren een goede start geven met de daarbij behorende voordelen voor henzelf en de omgeving. De aankomende 5 jaar proberen wij op alle startende AMV locaties in Zuid Holland aanwezig te zijn voor de eerste 3 maanden. We streven naar een landelijk bereik. Naast een goede samenwerking met COA en Nidos is de financiële ondersteuning van Fondsen en donateurs van groot belang.
 • BuurtSportCoach. Met onze rol als buurtsport- en cultuurcoach in Teylingen zien we ons bereik groeien. Het er zijn voor niet alleen de jeugd en ouderen, maar ook voor de kwetsbare doelgroepen maakt ons onmisbaar in de gemeente. De Combibrug streeft naar een nog intensievere rol, waardoor we samen met de scholen, de jeugdinstanties en de ouderenzorg iedereen betrokken krijgen in deze gemeente. De weg naar een vereniging/club vinden, verbindende activiteiten na en om de scholen en in de wijken, om de sociale cohesie in de buurt te verbeteren. De Combibrug wil haar huidige activiteiten voor specifieke doelgroepen verder uitbreiden.“ Samen vooruit”,  we zien nog zoveel mogelijkheden in deze rol, ook buiten Teylingen.
 • CombiTeaching. De vraag naar hybride onderwijs is groot. De Combibrug vindt dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en het past bij haar missie om hierbij te helpen. Stages, samenwerking met MBO scholen, plaats bieden voor praktijk onderwijs, naast de begeleiding van studenten die zoekende zijn. Maatschappelijke diensttijd inzetten om jongeren een breder beeld van hun toekomst te geven en ze in de maatschappij te houden. De aankomende jaren gaan wij veel tijd en passie in dit doel steken. Ons doel is toch zeker 200 jongeren per jaar te bereiken.

Wie zijn wij:

Wat ons als Combibrug sterk maakt is de diversiteit in ons team. De specifieke kennis en kunde van onze collega’s.

Wie werken er bij ons:

 • Vakdocenten met specialisaties in sport en bewegen, kunst, dans, yoga, natuur, techniek.
 • Onderwijsassistenten
 • Pedagogisch geschoolde Coaches
 • Projectleiders
 • CombiCoaches
 • Administratief medewerkers
 • Vrijwilligers
 • Stagiaires van verschillende MBO en HBO opleidingen

Bestuur:

De Combibrug wordt bestuurd door:

 • Ludi van Zanten-Schakenbos: penningmeester
 • Bas Bloemink: voorzitter
 • Bernice van Wissen: secretaris

Samen hebben zij meer dan 20 jaar ervaring en expertise in het werken met de verschillende doelgroepen. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De medewerkers worden volgens CAO (in dienst) of marktconform (zzp’er) beloond. De Combibrug werkt zonder winstoogmerk.

Stichting de Combibrug is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.
Terug naar Home

We werken samen met: 

Stichting De Combibrug
Prof. Nolenslaan 9
2215NC Voorhout
Fiscaal nummer: 850836098
KvK: 53318242
Privacybeleid
Begeleiding nodig in het realiseren van je project? De Combibrug helpt je op weg, neem contact met ons op!
Stichting de Combibrug is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.
Copyright © Younieklink 2024
apartment
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram